Calatoria elevilor/studentilor conform HG nr. 42/31 Ianuarie 2017

Incepand cu data de 1 februarie 2017,

(1)  Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (regio si interregio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Elevii orfani, elevii cu cerinte educationale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, in conditiile legii, sau tutela beneficiaza de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru acestia se vor elibera gratuit legitimatii de calatorie la toate categoriile de tren, clasa a II-a, precum si abonamente lunare gratuite la toate categoriile de tren, cu numar nelimitat de calatorii pe distante pana la 300 km, clasa a II-a.

Eliberarea biletelor/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% si a biletelor/ abonamentelor lunare pentru elevi gratuite ( reduse 100% ) se va face in baza carnetului de elev care va avea inscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, respectiv in baza adeverintei doveditoare pentru elevii claselor pregatitoare si a certificatului de nastere in copie. In cazul celor care beneficieaza de gratuitate se va mentiona pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuitatii.

In cazul in care, in tren, elevii fie nu prezinta documentele indicate, fie prezinta alte documente eliberate de unitatile de invatamant de apartenenta (adeverinte, precum si alte documente scolare) sau carnete de elev nevizate pentru anul scolar in curs sau care nu prezinta mentiunea privind gratuitatea, acestia vor fi considerati ca fiind fara legitimatie de calatorie/ abonament si vor fi tratati conform reglementarilor proprii ale SC Regiotrans si a legislatiei in vigoare.

(2) Studentii romani si straini inmatriculati la o forma de invatamant cu frecventa – licenta, master, doctorat – in institutiile de invatamant superior acreditate din Romania beneficiaza de gratuitate  la transportul feroviar intern. Calatoria gratuita este valabila la toate categoriile de trenuri (regio si interregio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanta sau ruta. Abonamentele lunare gratuite cu numar nelimitat de calatorii se vor elibera pe distante de pana la 300 km si pot fi procurate numai de la casele de bilete Regiotrans.

Eliberarea legitimatiilor de calatorie gratuite, cat si a abonamentelor lunare gratuite se face astfel:

  • pana la inceperea anului universitar 2017/2018, in baza legitimatiei de student pentru reducere la transport, cat si a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau pasaport;
  • dupa inceperea anului universitar 2017/2018, in baza legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cat si a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau pasaport;
  • pana la inceperea anului universitar 2017/2018, pentru studentii care nu au beneficiat de legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverinte eliberate de institutia de invatamant superior la care sunt inmatriculati.

Aceste documente sunt necesare si la verificarea calatoriei in tren.

Daca la verificarea biletelor in tren studentii nu vor prezenta documentele mentionate mai sus sau vor prezenta legitimatii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar in curs sau alte documente eliberate de institutiile de invatamant superior, acestia vor fi considerati ca fiind fara legitimatii de calatorie valabile si vor fi sanctionati conform reglementarilor proprii ale SC Regiotrans si a legislatiei in vigoare. Aceeasi situatie se aplica si acelor calatori care vor fi gasiti in posesia unor legitimatii de student pentru reducere/gratuitate  la transport care nu le apartin.

In situatia renuntarii la calatorie, elevii si studentii au obligatia sa solicite aplicarea vizei de neutilizare pe biletele cu reducere/ gratuitate conform reglementarilor SC Regiotrans, altfel calatoria este considerata ca fiind efectuata.