SC REGIOTRANS SRL Brașov își propune să-și mențină reputația cucerită pe piață, să ofere servicii de transport de călători pe calea ferată la un nivel de calitate ridicat, în condiții de maximă siguranță, menținând prețurile competitive, consolidându-și poziția de cea mai importantă și responsabilă societate privată de transport călători pe calea ferată română.

În calitate de Director General al organizației, mă angajez să asigur:

 • Satisfacerea cerințelor clienților și a celor din documentele de reglementare specifice.
 • Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat: Calitate, Siguranță Feroviară, protecția Mediului, Sănătate și Securitate a
 • Analizarea și stabilirea obiectivelor de realizare a politicii în fiecare an.
 • Comunicarea politicii în cadrul organizației în scopul înțelegerii acesteia.
 • Comunicarea politicii în afara organizației pentru toate părțile interesate.

Pentru anul 2017 am întreprins și continuăm să derulăm acțiuni pentru:

 • Reînnoirea certificatului de entitate responsabilă cu întreținerea vehiculelor – ERI.
 • Continuarea și finalizarea tranziției sistemelor de management la cerințele SR EN ISO 9001:2015 și 14001:2015.
 • Menținerea certificării centrelor de formare ale mecanicilor de locomotivă în conformitate cu prevederile OMT nr.615/2015.
 • Consolidarea SMS, dezvoltat cu sistemul de management al riscurilor, care să asigure permanent acordarea și reactualizarea certificatului de siguranță și implicit asigurarea transportului feroviar de călători în condiții de SC.

Suntem deciși să consolidăm implementarea sistemului de management integrat prin:

 • Reanalizarea proceselor determinate, a responsabilităților de ținere sub control și interacțiunile lor, în conformitate cu cerințele noilor standarde de calitate și mediu.
 • Înțelegerea contextului în care activează organizația, a necesităților și așteptărilor părților interesate, determinarea riscurilor și a oportunităților pentru a obține rezultatele dorite și a preveni pe cele nedorite.
 • Aplicarea reglementărilor europene și naționale privind controlul riscurilor din activitatea noastră. Acționăm conform principiilor: riscul mare este neacceptabil, riscul mai mic care nu poate fi evitat este acceptat, evaluat și ținut sub control.
 • Evitarea riscurilor de lovire a vehiculelor rutiere la trecerile de nivel și a lovirii de persoane de către trenurile în circulație prin aplicarea măsurilor de control a riscurilor stabilite.
 • Menținerea competențelor întregului personal autorizat care ocupă funcții cu atribuții în siguranța circulației prin efectuarea permanentă a instruirii teoretice și practice.
 • Monitorizarea proceselor interne în scopul eliminării neconformităților inacceptabile
 • Monitorizarea proceselor externe pentru asigurarea calității serviciilor și produselor contractate.
 • Controlul permanent al modificărilor și adăugirilor din documentele de reglementare specifice transporturilor pe calea ferată, protecția mediului și SSM.
 • Consolidarea comunicării în cadrul organizației și în afara ei cu beneficiarii și părțile interesate.
 • Dezvoltarea unei culturi a respectului, încrederii și cooperării făcând din creativitate și inovație un mod de lucru

Deviza SC REGIOTRANS SRL BRAŞOV este :

 „Siguranța și confortul călătoriei dumneavoastră, reflectă calitatea noastră”

În calitate de Director General al SC REGIOTRANS SRL Brașov, mă angajez să asigur managementul sistemului integrat implementat și resursele necesare realizării politicii și obiectivelor.

Brașov 15.01.2017

DRECTOR GENERAL

Ciapraz Valentin