SC REGIOTRANS SRL Braşov îşi propune să-şi crească reputaţia pe piaţă, să ofere servicii de transport de călători pe calea ferată de o calitate la un nivel ridicat, în condiţii de maximă siguranţă, menținând prețurile competitive, consolidându-și poziția de cea mai importantă şi responsabilă societate privată de transport de călători pe calea ferată.

Pentru asigurarea acestor deziderate acordăm o importanță deosebită mentenanței vehiculeor feroviare utilizate pentru transportul de călători pe calea ferată.

În calitate de Director General al organizaţiei, mă angajez să asigur:

 • Implementarea și menținerea unui sistem adecvat de întreținere a parcului de vehicule feroviare utilizate;
 • Stabilirea funcțiilor responsabile cu mentenanța și delegarea atribuțiilor acestora;
 • Identificarea și controlul riscurilor privind întreținerea vehiculelor feroviare utilizate;
 • Ținerea sub control a contractării în domeniul mentenanței, evaluarea și selectarea furnizorilor;
 • Monitorizarea activităților de mentenanță și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a acesteia;
 • Analizarea la nivelul managementului de vârf a posibilităților de îmbunătățire a  mentenanței;
 • Adecvarea permanentă a politicii conform scopurilor organizaţiei.

Prin implementarea sistemului de management integrat: Calitate, Siguranţă Feroviară, Mediu, SSO  conform cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008 , Legii nr.55 / 2006, Directivelor Europene în domeniul feroviar, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008 suntem decişi să :

 • Îmbunătăţim continuu eficacitatea şi eficienţa proceselor noastre, pentru obţinerea de rezultate superioare ale calităţii şi securităţii serviciilor oferite;
 • Asigurăm permanent o instruire teoretică şi practică a întregului personal autorizat care ocupă funcţii de monitorizare și control privind mentenanța;
 • Efectuăm o monitorizare continuă asupra procesului externalizat de mentenanță;
 • Stabilim obiective măsurabile pentru funcţiile relevante din organizaţie;
 • Obiectivul  managementului de nivel înalt este  de  a  furniza  servicii profesionale  şi  competente,  care  să  asigure  acordul între  cerinţele  clienţilor  şi  cele  legale, de reglementare privind siguranţa feroviară, protecţia mediului şi SSO;
 • Asigurăm aplicarea reglementărilor europene și naționale privind mentenanța;
 • Asigurăm controlul permanent privind noile acte normative, a modificărilor şi adăugirilor în cadrul de reglementare specific mentenanței vehiculelor feroviare.
 • Stabilim o comunicare eficace în cadrul societăţii şi în afara ei cu toți furnizorii de servicii și produse necesare desfășurării proceselor.

Ne desfăşurăm activitatea în deplină conformitate cu legile aplicabile, reglementările naţionale şi europene în domeniu, cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate.

Deviza privind mentenanța a SC REGIOTRANS SRL BRAŞOV este :

„Revizii și reparații la timp realizate, confort, siguranță și punctualitate asigurate”

În calitate de Director General al SC REGIOTRANS SRL BRAŞOV, mă angajez să asigur managementul sistemului de mentenanță implementat şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor sale.
semnatura-dir-1
Braşov 15.09.2015
DIRECTOR GENERAL
ing. Frățilă Ramona