SC REGIOTRANS SRL Braşov îşi propune să-şi crească reputaţia pe piaţă, să ofere servicii de transport călători pe calea ferată de o calitate la un nivel ridicat, în condiţii de maximă siguranţă, menținând prețurile competitive, consolidându-și poziția de cea mai importantă şi responsabilă societate privată de transport călători pe calea ferată română.
În calitate de Director General Adjunct al organizaţiei, mă angajez să asigur:

 • Adecvarea permanentă a politicii conform scopurilor organizaţiei.
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor și a cerinţelor din documentele de reglementare specifice activității.
 • Îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management integrat: Calitate, Siguranță Feroviară, protecția Mediului, Sănătății și Securității Operaționale.
 • Analizarea și stabilirea obiectivelor de realizare a politicii în fiecare an.
 • Comunicarea politicii în cadrul organizaţiei în scopul înţelegerii acesteia.
 • Comunicarea politicii în afara organizaţiei pentru toate părţile interesate.

Prin implementarea sistemului de management integrat: Calitate, Siguranţă Feroviară, Mediu, SSO  conform cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008 , Legii nr.55 / 2006, Directivelor Europene în domeniul feroviar, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008 suntem decişi să :

 • Îmbunătăţim continuu eficacitatea şi eficienţa proceselor noastre, pentru obţinerea de rezultate superioare ale calităţii şi securităţii serviciilor oferite.
 • Asigurăm permanent o instruire teoretică şi practică a întregului personal autorizat care ocupă funcţii cu atribuţii în siguranţa circulaţiei.
 • Efectuăm o monitorizare continuă asupra proceselor interne și externe ale căror produse sunt înglobate  în serviciile oferite  de către societatea noastră.
 • Stabilim obiective măsurabile pentru funcţiile relevante din organizaţie
 • Obiectivul  managementului de nivel înalt este  de  a  furniza  servicii profesionale  şi  competente,  care  să  asigure  acordul între  cerinţele  clienţilor  şi  cele  legale, de reglementare privind siguranţa feroviară, protecţia mediului şi SSO
 • Evaluăm, ori de câte ori este necesar şi asigurăm aplicarea reglementărilor europene, naționale și interne privind controlul riscurilor din activitatea noastră. Acţionăm continuu având la bază următoarele principii : riscul mare este neacceptabil , riscul mai mic care nu poate fi evitat este acceptat, evaluat şi ţinut sub control.
 • Asigurăm controlul permanent privind noile acte normative, a modificărilor şi adăugirilor în cadrul de reglementare specific transporturilor pe calea ferată, protecţia mediului şi SSO.
 • Stabilim o comunicare eficace în cadrul societăţii şi în afara ei cu părţile interesate şi dezvoltăm o cultură a respectului, încrederii şi cooperării făcând din creativitate şi inovaţie un mod de lucru.

Ne desfăşurăm activitatea în deplină conformitate cu legile aplicabile, reglementările naţionale şi europene în domeniu, cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate.

Deviza SC REGIOTRANS SRL BRAŞOV este :

„Siguranţa şi confortul călătoriei dumneavoastră, reflectă calitatea noastră”

În calitate de Director General Adjunct al SC REGIOTRANS SRL BRAŞOV, mă angajez să asigur managementul sistemului integrat implementat şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor calităţii.
semnatura-dir-2Braşov 15.01.2015
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. CIAPRAZ VALENTIN