Politica SC Regiotrans SRL Brasov 2016

Politică

SC REGIOTRANS SRL Braşov îşi propune să-şi menţină reputaţia cucerită pe piaţă, să ofere servicii de transport de călători pe calea ferată la un nivel de calitate ridicat, în condiţii de maximă siguranţă, menţinând preţurile competitive, consolidându-şi poziţia de cea mai importantă şi responsabilă societate privată de transport călători pe calea ferată română.

În calitate de Director General al organizaţiei, mă angajez să asigur:

 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a celor din documentele de reglementare specifice.
 • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat:
 • Calitate, siguranţă feroviară, protecţia mediului, sănătate şi securitate a muncii.
 • Analizarea şi stabilirea obiectivelor de realizare a politicii în fiecare an.
 • Comunicarea politicii în cadrul organizaţiei în scopul înţelegerii acesteia.
 • Comunicarea politicii în afara organizaţiei pentru toate părţile interesate.

Pentru anul 2016 am întreprins şi continuăm să derulăm acţiuni pentru:

 • Reînnoirea certificatului de siguranţă.
 • Obţinerea certificării ca entitate responsabilă cu întreţinerea vehiculelor – ERI.
 • Tranziţia sistemelor de management la cerinţele SR EN ISO 9001:2015 şi 14001:2015.
 • Obţinerea atestatului de recunoaştere a centrelor de formare a mecanicilor de locomotivă.

Suntem decişi să consolidăm implementarea sistemului de management integrat prin:

 • Reanalizarea proceselor determinate, a responsabilităţilor de ţinere sub control şi interacţiunile lor, în conformitate cu cerinţele noilor standarde de calitate şi mediu.
 • Înţelegerea contextului în care activează organizaţia, a necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate, determinarea riscurilor şi a oportunităţilor pentru a obţine rezultatele dorite şi a preveni pe cele nedorite.
 • Aplicarea reglementărilor europene şi naţionale privind controlul riscurilor din activitatea noastră. Acţionăm conform principiilor: riscul mare este neacceptabil, riscul mai mic care nu poate fi evitat este acceptat, evaluat şi ţinut sub control.
 • Evitarea riscurilor de lovire a vehiculelor rutiere la trecerile de nivel şi a lovirii de persoane de către trenurile în circulaţie prin aplicarea măsurilor de control a riscurilor stabilite.
 • Menţinerea competenţelor întregului personal autorizat care ocupă funcţii cu atribuţii în siguranţa circulaţiei prin efectuarea permanentă a instruirii teoretice şi practice.
 • Monitorizarea proceselor interne în scopul eliminării neconformităţilor inacceptabile
 • Monitorizarea proceselor externe pentru asigurarea calităţii serviciilor şi produselor contractate.
 • Controlul permanent al modificărilor şi adăugirilor din documentele de reglementare specifice transporturilor pe calea ferată, protecţia mediului şi SSM.
 • Consolidarea comunicării în cadrul organizaţiei şi în afara ei cu beneficiarii şi părţile interesate.
 • Dezvoltarea unei culturi a respectului, încrederii şi cooperării făcând din creativitate şi inovaţie un mod de lucru

Deviza SC REGIOTRANS SRL BRAŞOV este :

”Siguranţa şi confortul călătoriei dumneavoastră, reflectă calitatea noastră”

În calitate de Director General al SC REGIOTRANS SRL Braşov, mă angajez să asigur managementul sistemului integrat implementat şi resursele necesare realizării politicii şi obiectivelor.

Braşov 22.02.2016

DIRECTOR GENERAL
ing. Frăţilă Ramona